Soal Latihan:  Bahasa Indonesia

Soal no:451(48). Anisa mendapat julukan bunga desa di kampungnya.
Arti bunga desa pada kalimat di atas adalah...
A.gadis ramahC.gadis baik
B.gadis cantikD.gadis yang rajin


Soal no:452(49). Sekarang banyak kata-kata yang berasal dari bahasa asing di Indonesia.
kata yang bergaris seharusnya ditambahi imbuhan di-kan sehingga perubahannya menjadi...
A.DiIndonesiakanC.Di-Indonesia-kan.
B.Di-Indonesiakan.D.DiIndonesiakan-kan.


Soal no:453(1).
Wacana

         Thomas Alva Edison dilahirkan pada bulan Februari 1847, di Amerika Serikat. Ibunya seorang guru Sekolah Dasar. Sedang Ayahnya seorang pedagang kecil. Pada masa kanak-kanak, tingkah lakunya sangat berbeda dengan anak-anak seusianya. Di sekolah, ia tercatat sebagai anak bodoh. Oleh karena itu, ketika beberapa bulan belajar di sekolah itu, ia dikeluarkan oleh gurunya. Walaupun Edison hanya belajar dari ibunya, ia menjadi anak yang rajin dan gemar membaca buku. Bacaan  yang paling disukai ialah buku-buku Ilmu Pengetahuan Alam. Dengan demikian Edison semakin bertambah banyak pengetahuannya.
Judul yang sesuai dengan wacana di atas adalah....
A.Gemar Membaca bukuC.Anak yang bodoh
B.Thomas Alva EdisonD.Anak yang rajin


Soal no:454(2).
Wacana

        Thomas Alva Edison  dilahirkan pada bulan Februari 1847, di Amerika Serikat. Ibunya seorang guru Sekolah Dasar. Sedang Ayahnya seorang pedagang kecil. Pada masa kanak-kanak, tingkah lakunya sangat berbeda dengan anak-anak seusianya. Di sekolah, ia tercatat sebagai anak bodoh. Oleh karena itu, ketika beberapa bulan belajar di sekolah itu, ia dikeluarkan oleh gurunya. Walaupun Edison hanya belajar dari ibunya, ia menjadi anak yang rajin dan gemar membaca buku. Bacaan  yang paling disukai ialah buku-buku Ilmu Pengetahuan Alam. Dengan demikian Edison semakin bertambah banyak pengetahuannya.

kalimat utama pada paragraf di atas adalah....
A.Thomas Alva Edison dilahirkan pada Bulan Februari 1847, di Amerika Serikat.C.Ayahnya seorang pedagang kecil.
B.Dengan demikian Edison semakin bertambah banyak pengetahuannya.D.Ibunya guru Sekolah Dasar


Soal no:455(3).

Wacana

          Thomas Alva Edison  dilahirkan pada bulan Februari 1847, di Amerika Serikat. Ibunya seorang guru Sekolah Dasar. Sedang Ayahnya seorang pedagang kecil. Pada masa kanak-kanak, tingkah lakunya sangat berbeda dengan anak-anak seusianya. Di sekolah, ia tercatat sebagai anak bodoh. Oleh karena itu, ketika beberapa bulan belajar di sekolah itu, ia dikeluarkan oleh gurunya. Walaupun Edison hanya belajar dari ibunya, ia menjadi anak yang rajin dan gemar membaca buku. Bacaan  yang paling disukai ialah buku-buku Ilmu Pengetahuan Alam. Dengan demikian Edison semakin bertambah banyak pengetahuannya.

Tokoh utama yang terdapat pada cerita di atas adalah...

A.ibunyaC.ayahnya
B.gurunyaD.Thomas Alva Edison


Soal no:456(4).

Wacana

        Thomas Alva Edison  dilahirkan pada bulan Februari 1847, di Amerika Serikat. Ibunya seorang guru Sekolah Dasar. Sedang Ayahnya seorang pedagang kecil. Pada masa kanak-kanak, tingkah lakunya sangat berbeda dengan anak-anak seusianya. Di sekolah, ia tercatat sebagai anak bodoh. Oleh karena itu, ketika beberapa bulan belajar di sekolah itu, ia dikeluarkan oleh gurunya. Walaupun Edison hanya belajar dari ibunya, ia menjadi anak yang rajin dan gemar membaca buku. Bacaan  yang paling disukai ialah buku-buku Ilmu Pengetahuan Alam. Dengan demikian Edison semakin bertambah banyak pengetahuannya.

Watak tokoh utama yang terdapat pada wacana di atas adalah...

A.terampilC.malas
B.dunguD.rajin


Soal no:457(5).

Wacana

        Thomas Alva Edison  dilahirkan pada bulan Februari 1847, di Amerika Serikat. Ibunya seorang guru Sekolah Dasar. Sedang Ayahnya seorang pedagang kecil. Pada masa kanak-kanak, tingkah lakunya sangat berbeda dengan anak-anak seusianya. Di sekolah, ia tercatat sebagai anak bodoh. Oleh karena itu, ketika beberapa bulan belajar di sekolah itu, ia dikeluarkan oleh gurunya. Walaupun Edison hanya belajar dari ibunya, ia menjadi anak yang rajin dan gemar membaca buku. Bacaan  yang paling disukai ialah buku-buku Ilmu Pengetahuan Alam. Dengan demikian Edison semakin bertambah banyak pengetahuannya.

Latar atau setting cerita pada wacana di atas adalah....

A.Amerika SerikatC.Mexico
B.CanadaD.Inggris


Soal no:458(6).

Wacana

      Thomas Alva Edison  dilahirkan pada bulan Februari 1847, di Amerika Serikat. Ibunya seorang guru Sekolah Dasar. Sedang Ayahnya seorang pedagang kecil. Pada masa kanak-kanak, tingkah lakunya sangat berbeda dengan anak-anak seusianya. Di sekolah, ia tercatat sebagai anak bodoh. Oleh karena itu, ketika beberapa bulan belajar di sekolah itu, ia dikeluarkan oleh gurunya. Walaupun Edison hanya belajar dari ibunya, ia menjadi anak yang rajin dan gemar membaca buku. Bacaan  yang paling disukai ialah buku-buku Ilmu Pengetahuan Alam. Dengan demikian Edison semakin bertambah banyak pengetahuannya.

Alur atau jalan cerita pada wacana di atas termasuk alur....

A.majuC.maju-mundur
B.mundurD.mundur-maju


Soal no:459(7).

Wacana

        Thomas Alva Edison  dilahirkan pada bulan Februari 1847, di Amerika Serikat. Ibunya seorang guru Sekolah Dasar. Sedang Ayahnya seorang pedagang kecil. Pada masa kanak-kanak, tingkah lakunya sangat berbeda dengan anak-anak seusianya. Di sekolah, ia tercatat sebagai anak bodoh. Oleh karena itu, ketika beberapa bulan belajar di sekolah itu, ia dikeluarkan oleh gurunya. Walaupun Edison hanya belajar dari ibunya, ia menjadi anak yang rajin dan gemar membaca buku. Bacaan  yang paling disukai ialah buku-buku Ilmu Pengetahuan Alam. Dengan demikian Edison semakin bertambah banyak pengetahuannya.

Amanat yang terdapat pada wacana di atas adalah....

A.Dengan rajin dan gemar membaca buku, keterampilan semakin meningkat.C.Dengan rajin dan gemar membaca buku, ilmu semakin bertambah
B.Dengan rajin dan gemar membaca buku, menambah pengetahuan.D.Dengan rajin dan gemar membaca buku, wawasan semakin luas.


Soal no:460(8). Karena apa binasa pandan
kalau tidak karena paku
karena apa binasa badan
Kalau tidak karena laku
Jenis pantun di atas adalah...
A.Pantun anak-anakC.Pantun Nasehat
B.Pantun teka-tekiD.Pantun Jenaka


Periksa Latihan
Isi nama anda dan klik Periksa untuk memeriksa jawaban anda.