Soal Latihan:  Bahasa Indonesia

Soal no:221(9).
       Bila mendengar adiknya menangis, Si Kakak terus menghiburnya dengan ucapan penuh kasih sayang. Berbulan-bulan peti itu hanyut. Dengan susah payah dan setia Si Kakak terus mengikutinya. Pada suatu hari, peti itu terbawa arus sungai hingga ke tepian. Si Kakak dengan wajah gembira berusaha meraihnya.
       Akhirnya, peti itu dapat diraihnya. Ketika peti dibuka melompatlah seorang laki-laki yang gagah dan tampan, tidak terlihat tanduk di kepalanya. Di belakangnya seekor ayam jantan yang bagus sekali menemaninya. Betapa gembira Si Kakak perempuan melihat kenyataan itu. Ia bersyukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkan adik yang sangat dikasihinya.

Amanat yang terkandung dari penggalan cerita di atas adalah ........
A.harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha EsaC.Bila ada yang bersedih kita harus menghiburnya
B.Sesama saudara kita harus saling menyayangiD.Mengucapkan terima kasih bila dibantu sesama


Soal no:222(10).
       Bila mendengar adiknya menangis, Si Kakak terus menghiburnya dengan ucapan penuh kasih sayang. Berbulan-bulan peti itu hanyut. Dengan susah payah dan setia Si Kakak terus mengikutinya. Pada suatu hari, peti itu terbawa arus sungai hingga ke tepian. Si Kakak dengan wajah gembira berusaha meraihnya.
       Akhirnya, peti itu dapat diraihnya. Ketika peti dibuka melompatlah seorang laki-laki yang gagah dan tampan, tidak terlihat tanduk di kepalanya. Di belakangnya seekor ayam jantan yang bagus sekali menemaninya. Betapa gembira Si Kakak perempuan melihat kenyataan itu. Ia bersyukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkan adik yang sangat dikasihinya.

Watak Si Kakak pada penggalan cerita di atas adalah ........
A.baik hati dan bijaksanaC.menganggap rendah orang miskin
B.banyak bicara dan sombongD.sabar dan penuh kasih sayang


Soal no:223(11).
       Bila mendengar adiknya menangis, Si Kakak terus menghiburnya dengan ucapan penuh kasih sayang. Berbulan-bulan peti itu hanyut. Dengan susah payah dan setia Si Kakak terus mengikutinya. Pada suatu hari, peti itu terbawa arus sungai hingga ke tepian. Si Kakak dengan wajah gembira berusaha meraihnya.
       Akhirnya, peti itu dapat diraihnya. Ketika peti dibuka melompatlah seorang laki-laki yang gagah dan tampan, tidak terlihat tanduk di kepalanya. Di belakangnya seekor ayam jantan yang bagus sekali menemaninya. Betapa gembira Si Kakak perempuan melihat kenyataan itu. Ia bersyukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkan adik yang sangat dikasihinya.

Ringkasan penggalan cerita di atas adalah ........
A.Si kakak menyelamatkan adiknya yang hanyut dalam peti di sungaiC.Si kakak mengikuti peti yang hanyut di sungai selama berbulan-bulan
B.Si kakak yang penuh kasih sayang dan selalu menghibur adiknyaD.Si kakak melihat seorang pemuda yang tampan di dalam isi peti


Soal no:224(12). Pak Lurah   : "Dahulu Bukit Gunung Salak tanahnya subur."
Warga         : "Betul, Pak Lurah!"
Pak Lurah   : "Sekarang tanah di bukit itu gersang dan tandus."
Warga         : "Lalu, apa yang harus kita lakukan, Pak?"
Pak Lurah   : "Saya mohon warga bersedia mengadakan penghijauan."
Warga         : "Baiklah, besok kami akan bekerja bersama-sama!"

Kalimat permintaan yang sesuai dengan percakapan di atas adalah ........
A.Warga supaya mengadakan penghijauanC.Supaya menjadi subur harus ada penghijauan
B.Sebaiknya warga mengadakan penghijauanD.Saya mohon warga bersedia mengadakan penghijauan


Soal no:225(13). Setiap siswa wajib menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah.
Maksud penggalan tata tertib di atas adalah ........
A.Jika melihat sampah, siswa harus melapor kepada penjaga sekolah iniC.Setiap hari siswa bertugas menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan
B.Semua siswa harus menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekolahD.Kebersihan dan keindahan akan tercipta jika siswa tidak jajan terus-menerus


Soal no:226(14).
Jika data tersebut diisikan ke dalam daftar riwayat hidup, bagaimana urutan yang sesuai........
A.4 - 3 - 2 - 5 - 1C.4 - 3 - 1 - 2 - 5
B.2 - 1 - 3 - 5 - 4D.5 - 1 - 2 - 4 - 3


Soal no:227(15). wisatawan asing berkunjung ke pulau bali mereka kebanyakan berasal dari jepang, australia, inggris, dan amerika.
Bagaimana penulisan paragraf tersebut yang tepat!
A.Wisatawan asing berkunjung ke Pulau Bali. Mereka kebanyakan berasal dari Jepang, Australia, Inggris, dan Amerika.C.Wisatawan asing berkunjung ke Pulau Bali. Mereka kebanyakan berasal dari jepang, australia, inggris, dan amerika.
B.Wisatawan asing berkunjung ke pulau Bali. Mereka kebanyakan berasal dari Jepang, Australia, Inggris, dan Amerika.D.Wisatawan asing berkunjung ke pulau Bali, mereka kebanyakan berasal dari Jepang, Australia, Inggris, dan Amerika.


Soal no:228(16). Adik boleh ikut piknik ke Bandung
Adik membantu ibu mengantarkan kue ke warung
Penggabungan dua kalimat di atas yang benar adalah sebagai berikut ........
A.Adik boleh ikut piknik ke Bandung, tetapi membantu ibu mengantarkan kue ke warungC.Adik boleh ikut piknik ke Bandung asalkan adik membantu ibu mengantarkan kue ke warung
B.Adik boleh ikut piknik ke Bandung, tetapi membantu ibu mengantarkan kue ke warungD.Adik boleh ikut piknik ke Bandung walaupun adik membantu ibu mengantarkan kue ke warung


Soal no:229(17).
Jika Andika berumur 10 tahun, bagaimana aturan pemakaian obat yang digunakannya........
A.Sekali minum 2 sendok makan, sehari 3 kaliC.Sekali minum 2 sendok teh, sehari 3 kali
B.Sekali minum 1 sendok teh, sehari 3 kaliD.Sehari 3 kali minum, 1 sendok makan


Soal no:230(18).
Sekarang ini banyak orang yang kurang sadar akan pentingnya menjaga kebersihan. Di beberapa tempat umum, seperti di jalan raya sering dijumpai banyak sampah yang berserakan. Mereka membuang sampah sembarangan. Menjaga kebersihan adalah kewajiban setiap orang.

Kalimat utama pada paragraf di atas adalah ........
A.Banyak orang tidak sadar akan pentingnya kebersihanC.Di beberapa tempat umum banyak sampah berserakan
B.Menjaga kebersihan adalah kewajiban setiap orangD.Mereka membuang sampah sering seenaknya saja


Periksa Latihan
Isi nama anda dan klik Periksa untuk memeriksa jawaban anda.