Soal Latihan:  Bahasa Indonesia

Soal no:121(23). Penggunaan tanda baca titik dua (:) yang tepat terdapat pada kalimat ........
A.Mang Karta penjual : sayuran, buah-buahan, dan bumbu dapur.C.Pak Ali membawa : tas, buku, dan bolpen.
B.Valianda menyiapkan alat lukis : kanvas, kuas, dan cat air.D.Bu Evi berbelanja : kue, keripik, dan sirup.


Soal no:122(24). ........ berani sekali dia naik pohon setinggi itu!
Kata seru yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas ialah ........
A.WowC.Oh
B.AduhD.Astaga


Soal no:123(25). Yang termasuk kalimat permintaan dari kalimat-kalimat di bawah ini adalah ........
A.Saya berharap dia dalam keadaan baik-baik saja!C.Semoga Anda selamat sampai di tujuan!
B.Saya mohon Ibu dapat memenuhi undangan kami!D.Pengemis itu meminta makanan kepada ibuku.


Soal no:124(26). Bi Minah (duduk) adik di atas kursi bayi.
Imbuhan yang tepat dibubuhkan pada kata dalam kurung agar kalimat di atas menjadi sempurna ialah ........
A.me-anC.me-i
B.me-kanD.di-kan


Soal no:125(27). Pemenggalan kata transmigrasi yang tepat ialah ........
A.trans-mi-gra-siC.trans-mig-ra-si
B.trans-migrasiD.tran-smi-gra-si


Soal no:126(28). Yang mengajar bahasa Sunda bukan Pak Sondang, ........ Ibu Ani.
A.denganC.melainkan
B.sedangkanD.atau


Soal no:127(29). Air Sungai Ciliwung yang melintasi Kota Jakarta itu berwarna hitam ........
A.kelamC.pekat
B.legamD.kopi


Soal no:128(30). Mardi dan Iman adalah anak Bapak dan Ibu Marta.
"Mardi dan Iman" dapat diganti dengan kata ........
A.kitaC.dia
B.kamiD.mereka


Soal no:129(31). "Aku sangat menyayangkan, anak sepandai dia mengikuti pergaulan yang salah," kata Alvina.
Pada kalimat di atas Alvina merasa .......
A.kecewaC.benci
B.marahD.sebal


Soal no:130(32). Walaupun kaya raya, Pak Jaya tidak pernah besar kepala.
Arti ungkapan besar kepala ialah ........
A.sering sakit di bagian kepalaC.pelit
B.ramahD.sombong


Periksa Latihan
Isi nama anda dan klik Periksa untuk memeriksa jawaban anda.