Soal Latihan:  Matematika

Soal no:171(4). 3/5 + 2/6 -1/3 = ...
A.3/5C.4/8
B.1/2D.2/2


Soal no:172(5).

Gambar yang menunjukkan segi tiga sama sisi adalah ...


A.Gambar 1C.Gambar 3
B.Gambar 2D.Gambar 4


Soal no:173(6). Seorang pedagang mangga mempunyai 1.470 mangga yang dimasukkan sama banyak ke dalam 42 keranjang. Jika harga sebuah mangga Rp. 1.150,00, maka harga satu keranjang mangga adalah ...
A.Rp. 51.450,00C.Rp. 40.250,00
B.Rp. 48.350,00D.Rp. 24.150,00


Soal no:174(7). 62 + 82 = ...
A.196C.100
B.156D.28


Soal no:175(8). Faktor Persekutuan Terbesar (FPB) dari 24 dan 60 adalah...
A.4C.12
B.8D.24


Soal no:176(9). Tita membeli 4 1/2 m pita. Diberikan kepada Nani 2 1/4 m. Ia membeli lagi 1 1/5 m. Pita Tita sekarang adalah ...
A.2 2/15C.3 1/3
B.3 9/20
D.1 1/20


Soal no:177(10). 3 3/6 + (6 3/8 - 2 1/4) = ....
A.2 2/7C.7 5/9
B.7 5/8D.7 4/14


Soal no:178(11). 4  3/8 x 2 4/5= ...
A.8 3/10C.12 1/4
B.8 5/10D.12 3/4


Soal no:179(12). Ibu membeli 70 liter beras. Tiap liter beras seberat 5/6 kg. Berat beras yang dibeli ibu adalah ...
A.58 1/3kgC.76 kg
B.68 2/3 kgD.84 kg


Soal no:180(13). 132,67 + 25,46 + 13,95 = ...
A.171,08C.172,08
B.171,98D.172,98


Periksa Latihan
Isi nama anda dan klik Periksa untuk memeriksa jawaban anda.