Soal Latihan:  IPA

Soal no:51(26). Yang menjadi pusat tata surya adalah ....
A.matahariC.bulan
B.bumiD.bintang


Soal no:52(27). Pada waktu pagi matahari muncul di sebelah timur. Hal ini disebabkan oleh ........
A.perputaran bulan mengelilingi bumiC.perputaran bumi pada porosnya
B.perputaran bumi mengelilingi matahariD.perputaran matahari pada porosnya


Soal no:53(28).

Perhatikan gambar di bawah ini ! 


Apabila bejana elemeyer dipanaskan, air yang ada pada pipa U akan terjadi ...

A.Permukaan A turun dan B naikC.Permukaan A dan B turun
B.Permukaan B turun dan A naikD.Permukaan A dan B naik


Soal no:54(29).
Melalui percobaan pada gambar atas dapat dibuktikan fotosintesis menghasilkan ...

A.panasC.energi
B.karbondioksidaD.oksigen


Soal no:55(30).

Lihat gambar di bawah ini !


Pencernaan sari-sari makanan oleh darah terjadi pada alat pencernaan nomor ..

A.1C.3
B.2D.4


Soal no:56(31).
Gaya gravitasi pada gambar di atas bekerja pada posisi bola nomor ...
A.3C.1 dan 5
B.2 dan 4D.1, 2, 3, 4 dan 5


Soal no:57(32).

Perhatikan gambar di bawah ini !


Air raksa dalam termometer itu naik karena arus listrik berubah menjadi ...

A.

 energi gerak

C.energi panas
B.energi cahayaD.energi kimia


Soal no:58(33). Perhatikan gambar di bawah ini !
 
Bagian jantung yang disebut serambi adalah ........
A.A dan BC.B dan C
B.C dan DD.

A dan D


Soal no:59(34). Lihat gambar di bawah ini !
 
Bagian mata yang mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata ditunjukkan oleh nomor ........
A.1C.3
B.2D.4


Soal no:60(1). Perhatikan gambar di bawah ini !

Perubahan energi yang terjadi pada gambar di atas adalah ........
A.energi listrik menjadi energi kalorC.energi kimia menjadi energi listrik
B.energi listrik menjadi energi cahayaD.energi kalor menjadi energi listrik


Periksa Latihan
Isi nama anda dan klik Periksa untuk memeriksa jawaban anda.