Soal Latihan:  IPA

Soal no:391(33). Pergantian siang dan malam terjadi akibat ...
A.peredaran bulan mengelilingi matahariC.perputaran bulan pada porosnya
B.peredaran bumi mengelilingi matahariD.perputaran bumi pada porosnya


Soal no:392(34). Kalender Masehi dibuat berdasarkan ...
A.perputaran bumi pada porosnyaC.peredaran bulan mengelilingi matahari
B.peredaran bumi mengelilingi matahariD.peredaran bulan mengelilingi bumi


Soal no:393(35). Perhatikan gambar berikut!

Kedudukan bulan pada waktu bulan sabit ditunjukkan oleh...
A.nomor 1C.nomor 3
B.nomor 2D.nomor 4


Soal no:394(1). Permukaan air mendatar apabila dalam keadaan ...
A.tenangC.mengalir
B.berombakD.mancur


Soal no:395(2). Gambar di bawah ini yang menunjukkan benda dalam keadaan terapung adalah ...
A.C.
B.D.


Soal no:396(3). Salah satu kegunaan batu pualam adalah ...
A.membuat ubinC.mengeraskan jalan
B.pondasi jembatanD.menghaluskan kayu


Soal no:397(4). Perhatikan gambar dibawah ini!

Pada gambar A neraca dalam keadaan setimbang, kemudian balon dikempeskan sehingga neraca seperti gambar B.
Percobaan di atas membuktikan bahwa udara ...
A.menempati ruangC.mempunyai berat
B.mempunyai tekananD.menjadi ringan


Soal no:398(5). Di bawah ini merupakan perbedaan angin darat dan angin laut yaitu ...
A.angin darat bertiup dari laut ke lembah dan angin laut bertiup ke puncak gunungC.angin darat bertiup pada malam hari dan angin laut bertiup pada siang hari
B.angin darat bertiup dari laut ke darat dan angin laut bertiup dari darat ke lautD.angin darat bertiup pada siang hari dan angin laut bertiup pada malam hari


Soal no:399(6). Hiu termasuk hewan air yang bernafas dengan ...
A.insangC.insang dan paru-paru
B.paru-paruD.kulit dan insang


Soal no:400(7). Zat penyusun rangka yang utama adalah ...
A.iodiumC.kalsium
B.zat besiD.kapur


Periksa Latihan
Isi nama anda dan klik Periksa untuk memeriksa jawaban anda.