Bahas Soal

Soal:Olimpiade/PASIAD7 Penyisihan/43:
Di sebuah kerajaan laut terdapat beberapa pelayan yang melayani raja bawah laut, yang disebut dengan sebutan ”Kalmar". Ada tiga jenis Kalmar: kalmar berkaki enam, Kalmar berkaki tujuh dan kalmar berkaki delapan.
Kalmar barkaki tujuh selalu berbohong sedangkan mahluk yang lain selalu berkata jujur. Suatu ketika 4 kalmar bertemu. Kalmar berwarna biru berkata: "total jumlah kaki kita 28", kalmar berwarna hijau berkata:"total jumlah kaki kita 27", kalmar berwarna kuning berkata:"total jumlah kaki kita 26", kalmar berwarna merah berkata:"total jumlah kaki kita 25". Manakah Kalmar yang barkata jujur?
A.biruC.kuning
B.hijauD.seluruh makhluk berbohong

Jawaban: B

Bahasan @palingpintar.com :

Pernyataan I Kalmar biru - total jumlah kaki kita 28
Pernyataan II Kalmar hijau - total jumlah kaki kita 27
Pernyataan III Kalmar kuning - total jumlah kaki kita 26
Pernyataan IV Kalmar merah - total jumlah kaki kita 25

Anggap 1 pernyataan benar dan 3 pernyataan bohong maka ada 3 Kalmar berkaki 7 (pembohong). Dengan ini jumlah kaki 3 Kalmar adalah 3x7=21.

Jika yang berkata benar adalah Kalmar berkaki 8 maka jumlah kaki semua adalah 21+8 = 29. Tidak ada Kalmar yang berkata bahwa jumlah kaki 29.

Jika yang berkata benar adalah Kalmar berkaki 6 maka jumlah kaki semua adalah 21+6 = 27. Kalmar Hijau berkaki 6 berkata benar.

Comments:

ari, 23 Jun 2012:
fejhgkfjguuuuuus
Like ( 0)
CLLLLAAALALALRENNNN, 11 Apr 2014:
BINGUNG BANGET....
GAK TAU MAGSUDNYA GIMANA.....
Like ( 0)
NGAWUR, 15 May 2015:
RUUWWWEEEEETTTTTT!!!!!!!!!!
Like ( 0)

Buat Comment: