Bahas Soal

Soal:IPS/EBTANAS 1996a/33:
Organisasi politik yang aktif dalam pergerakan nasional adalah ...
A.KAPPI dan PUTERAC.Budi Utomo dan PETA
B.SI dan PID.PUTERA dan PETA

Jawaban: B

Bahasan @palingpintar.com :

KAPPI: Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia
PUTERA: Pusat Tenaga Rakyat
SI: Serikat Islam
PI: Perhimpunan Indonesia
Budi Utomo: organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo.
PETA: Pembela Tanah Air

Comments:

Belum ada

Buat Comment: